Κυριακη της Ορθοδοξίας - Sunday of Orthodoxy
Mar 1
Matins - Όρθρος
Mar 1 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Mar 1 9:30 am
Προηγιασμενη - Presanctified Gifts
Mar 4 8:30 am
Χαιρετισμοι - Salutation of the Virgin Mary
Mar 6 7 pm
Matins - Όρθρος
Mar 8 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Mar 8 9:30 am
Προηγιασμενη - Presanctified Gifts
Mar 11 8:30 am
Χαιρετισμοι - Salutation of the Virgin Mary
Mar 13 7 pm
Matins - Όρθρος
Mar 15 8 am

Welcome to Holy Trinity!

"Welcome one another, therefore,
just as Christ has welcomed you, for the glory of God."
- Romans 15:7

Through this web site, we are pleased to introduce you to the worship and fellowship expressed in the life of our parish. If you are a new member of our parish or are considering membership, these web pages will acquaint you with what our parish offers those who support and sustain it. To those who already belong to our parish, we hope they assure your sacrificial offerings are received with profound respect, and are utilized to maximum effectiveness. They will, in any case, enable you to have a more meaningful relationship with your church!

Services

Sundays:
Matins - Όρθρος: 8:00 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία: 9:30 am

Weekdays:
Matins - Όρθρος: 8:00 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία: 9:30 am

For information about Lenten and Holy Week services please contact the church office at 773-622-5979 Monday - Friday, 9:00 am - 5:00 pm.