Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες - The Three Hierarch
Jan 30 9 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Matins - Όρθρος
Feb 1 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Feb 1 9:30 am
Matins - Όρθρος
Feb 8 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Feb 8 9:30 am
Matins - Όρθρος
Feb 15 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Feb 15 9:30 am
Matins - Όρθρος
Feb 22 8 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία
Feb 22 9:30 am
Matins - Όρθρος
Mar 1 8 am

Welcome to Holy Trinity!

"Welcome one another, therefore,
just as Christ has welcomed you, for the glory of God."
- Romans 15:7

Through this web site, we are pleased to introduce you to the worship and fellowship expressed in the life of our parish. If you are a new member of our parish or are considering membership, these web pages will acquaint you with what our parish offers those who support and sustain it. To those who already belong to our parish, we hope they assure your sacrificial offerings are received with profound respect, and are utilized to maximum effectiveness. They will, in any case, enable you to have a more meaningful relationship with your church!

Services

Sundays:
Matins - Όρθρος: 8:00 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία: 9:30 am

Weekdays:
Matins - Όρθρος: 8:00 am
Divine Liturgy - Θεία Λειτουργία: 9:30 am

For information about Lenten and Holy Week services please contact the church office at 773-622-5979 Monday - Friday, 9:00 am - 5:00 pm.